1. 1.
    Bir söz.

    Üzücü bir söz.
    ... yahigewrovski