1. 1.
    (bkz: sozlukten soguma nedenleri)
    1 ... zzg