1. 1.
    seçmen kasmak için peygamberlik taslamakla aynı eylemdir. düşündürmekten çok koyunlaştırır.
    ... devpatigiller