1. 1.
    yıllardır süregelen, sözlüklerde de yer etmiş bir mallıktır.

    mallıktır zira ipleyen kaldığını düşünmüyorum.

    o rakamın da bir geçerliliği kalmaz zira bir sürü maç oluyor, o kadrolar artık antrenör olmuş ya da fetöden aranıyor.

    gs yerine 6s yazdın, aman ne zeka.
    2 ... shreddinger