1. 1.
  TAEK'e bağlı Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, 24 Şubat 2010 tarihinde temeli atılan tesis. Tesisin inşasının 2010 yılı sonunda tamamlanması ve işletmeye alınmasının ise 2011 yılı sonuna doğru gerçekleşmesi planlanmakta.
  --spoiler--
  Proton Hızlandırıcısı Tesisi; kanser, nörolojik hastalıklar, beyin fizyolojisi ve patolojisi ile koroner arter hastalığı gibi pek çok hastalıkta teşhise yönelik olarak kullanılan iyot-123, flor-18 (FDG), indiyum-111, galyum-67, talyum-201 ile gelecekte gereksinim duyulacak diğer radyoizotopların (örneğin; iyot-124, karbon-11, oksijen-15, azot-13, paladyum-103 gibi) ve bu radyoizotoplardan radyofarmasotiklerin üretilmesi, radyofarmasotiklerin kalite kontrolü ve hasta dozu olarak dağıtımı ve ayrıca nükleer alanda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmaktadır. Radyofarmasotik üretiminin yapılacağı laboratuvarlar ile kalite kontrol laboratuvarları AB mevzuatına uygun olacaktır.

  TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi'nde tıp alanında kullanılan önemli radyoizotopların üretimi sayesinde, sağlık sektörünün yeni tedavi ve teşhis olanaklarından yararlanabilmesi mümkün olacaktır. Halen ülkemizde tıpta teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılan radyofarmasotiklerin büyük çoğunluğu tıp merkezleri ve hastaneler tarafından ithal edilmektedir. Bu radyofarmasotiklerin TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi'nde üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacaktır.
  --spoiler--
  kaynak: http://www.taek.gov.tr
  1 ... donen bir kayaya robotla gelen
 2. 2.
  radyoizotoplar tıp alanında önemli bir yer teşkil etmektedirler. mr çekimleri, kanda veya herhangi bir hücrede madde tayini, kanserli hücrelerin işaretlenmesi ve işaretlenen hücrelerin yine izotop ışınları ile yokedilmesi gibi.. oldukça pahalı olan bu izotopları yurtdışından almak yerine, kendimiz üretmemiz oldukça isabetli ayrıca gerekli bir karardır. Memlekete hayırlı olsun.
  1 ... wzizaw