1. 1.
    kinayeli bir onama cümlesidir.

    - kendime kumdan kaleler yaptım.
    + yap tabi o da bir ihtiyaç.
    ... judas