1. 1.
    türker armaner ' in içinde yedi tane öykü bulunan kitabıdır ...
    ... mavi haziran