1. 1.
    empotans yaşayan halktir.
    1 -1 ... erector