bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Çıkarılması kanundan daha zor mevzuat türüdür. Çünkü kanunda danıştayın inceleme zorunluğu yokken, tüzükte vardır ve danıştayın incelemesi de uzun sürer.
  ... hatiboglu
 2. 2.
  belli bir kanunun hükümlerine açıklık getirmek ve bu hükümlerin nasıl uygulanacağını göstermek amacıyla hazırlanan esaslardır.. tüzük, danıştay'ın incelemesinden geçirilerek bakanlar kurulu kararı ile çıkartılır..
  ... celebi
 3. 3.
  tüzüklerin yürürlük tarihi varsa o tarihte, yoksa resmi gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer. cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.
  ... lowerkid
 4. 4.
  kanunların uygulanma biçimi ve temel ilkelerini açıklamak amacıyla Bakanlar kurulu'nca çıkartılan hukuk metnidir.
  1 ... linka
 5. 5.
  bir kanun uygulamasını göstermek veya emrettiği işleri belirlenmek üzere kanuna aykırı olmamak şartıyla ve danıştay incelemesinden geçirilerek bakanlar kurulunca çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.
  ... sinemam1986
 6. 6.
  anayasa madde 115
  kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmayan, danıştayın incelemesinden geçmek şartıyla, bakanlar kurulu tarafından onaylanarak, cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp resmi gazetede yayımlanarak çıkarılır.
  ... dances with wolves
 7. 7.
  danıştayın incelemesinden geçmek hem şart,hem de danıştayın incelemesi bağlayıcı olamaz.???
  ... birfotografkaresi
 8. 8.
  (bkz: iki olmaya tüzük)
  ... bostorgay
 9. 9.
  bir kanunun nasıl uygulanacağını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek amacı ile bakanlar kurulu tarafından çıkarılır.
  4 ... hayat kisa
 10. 10.
  yargısal denetimini danıştay yapar.
  2 ... 80 sonrasi genc