1. 1.
  tanım: yabancıların türklerle ilgi söylediği sözlerdir.

  bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca türklerdir. henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.
  "william martin"

  seceat ve cesaret
  bakımından türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. cenab-ı hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.
  "ibn-i hassu"

  savaşın zevkini almak isteyen herkes türklerle savaşmalıdır.
  "towsend"(ingiliz komutan)

  kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
  "lord byron"

  on ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir türk’e bedel olmaz. türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. eğlenceleri ise attır, silahtır. türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
  "charles mcfarlene"

  türkler yaman binicidirler. türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
  "câhiz" (arap bilgini)
  #13197728 :)
 2. 2.
  (bkz: 1 türk 1000 çinliye bedeldir 2 türk 1 çinli etmez)
  #13197744 :)
 3. 3.
  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  Albert Einstein

  Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.
  Andreas Phitiades

  Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.
  Albert Sorel

  Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.
  Donaldson

  Türklerle dost ol ama düşman olma.
  Gianni de Michelis

  Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.
  Hamilton

  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
  Hamilton

  Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
  Sir Julien Corbet

  Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.
  Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
  Mulman

  Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
  Monradgea D'ohsson

  Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
  NAPOLEON
  #13197756 :)
 4. 4.
  (bkz: türkün aklı ya sıçarken ya kaçarken gelirmiş)
  #13197795 :)
 5. 5.
  (bkz: biz osmalıyız)
  #13197805 :)
 6. 6.
  gurur vericidir... örneğin... biz türküz, uçan kuşu bile zikeriz...
  #13197814 :)
 7. 7.
  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

  Hamilton

  Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

  Donaldson
  #23548943 :)
 8. 8.
  2 Yahudi bir araya gelse sirket
  2 Turk bir araya gelse devlet kurar

  Çin Atasözü.
  #26436019 :)
 9. 9.
  bir türk dünyaya bedeldir.
  #26436029 :)
 10. 10.
  (bkz: ne mutlu türküm diyene)
  #26436034 :)
 11. 11.
  "Bana turk'lerden kurulu bir ordu verin, dunya'yi rehin alayim."

  Napolyon.
  #26436056 :)
 12. 12.
  yamulmuyorsam kuvvetle ihtimal bir fars veya çok az bir ihtimal ile harezm dörtlüğünün olması gereken şu ifadede yer alır:

  "At dorudur gerisi rengtir,

  Ok ak kavaktır gerisi çöptür,

  Binici Türk’tür gerisi yüktür,

  Şehir Rumdur gerisi köydür."
  #26436060 :)
 13. 13.
  Türkler öldürülebilir lakin mağlup edilemezler. (Napoleone Bonaparte)
  #26436104 :)
 14. 14.
  insanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. işte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"
  Türk askerlerini dalkılıç olmaya mecbur edecek kadar üstlerine varmamalıdır. Bir defa dalkılıç olmayı göze almış bir kaç yüz Türk meydana çıkarsa önlerinde mağlup olmamak mümkün değildir."
  Napoleon Bonaparte - Fransız imparatoru
  "Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur."
  Tasso - italyan Şair
  "Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."
  William Martin
  "Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."
  Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.
  "Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar âlicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."
  Demirbaş Şarl -isveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)
  "Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkânlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!
  Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."
  M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)
  "Şecaat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
  Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."
  ibn-i Hassul
  Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.
  Pierre Loti
  Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. işte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.
  Çarnayev(Rus Komutan)
  Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
  Moltke
  Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
  La Martine
  Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.
  Towsend (ingiliz Komutan)
  Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.
  Auguste Comte
  Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
  Lady Mary Wortley Montagu
  Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
  Decamps (fransız ressam)
  Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
  Câhiz (Arap Bilgini)

  Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.
  Semame ibn-i Eşreş (Arap Bilgini)
  Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.
  Comenius (Çek Bilgini)
  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
  William Pitt (ingiliz Devlet Adamı)
  Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
  Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
  (Ünlü Tarihçi) Hammer
  Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
  Comenius (Çek Bilgini)

  Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.
  Molkte
  Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
  Lord Byron
  Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.
  Semame ibn-i Eşreş
  Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
  Gelland (Fransız Bilgini)
  On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
  Charles Mcfarlene
  Türklerle dost ol ama düşman olma.
  Gianni de Michelis
  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
  Hamilton
  Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.
  Hamilton
  Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.
  Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
  Hammer
  Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
  Sir Julien Corbet
  Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.
  Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
  Mulman
  Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.
  Monradgea D'ohsson
  Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
  Monradgea D'ohsson
  Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
  Pierre Loti
  Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
  Thomas Thorsten
  "Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."
  Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı
  Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
  Lady Mary Wortley Montagu
  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
  William Pitt (ingiliz Devlet Adamı)
  Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
  Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
  (Ünlü Tarihçi) Hammer
  Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
  Comenius (Çek Bilgini)
  Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
  Lord Byron
  Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.
  Semame ibn-i Eşreş
  "(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onları durmadan okşa***** muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.

  PIERRE LOTi
  "Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir."

  Komutan PRINCE EUGENE "Şimdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin şanlı hikâyesini Donue'a (Tuna) götürüyor. Fakat Haşmetmeab! itiraf etmeğe mecburum:
  Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde dövüştüler. Türk'e yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler.
  Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli"

  iORGA (ROMEN)
  "Türk ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek beylerle asilzadelerden oluşan hiç bir yüksek tabaka yahut zadeğan sınıf mevcut değildir. işte bundan dolayı etle kemikten ve sinirle kandan ibaret bütün canlu mahluklar hep aynı veziyettedir (eşittir) ve dünyanın her yerinde olduğu gibi vahşi hayvanlar bile nasıl secaat ve cesaretleriyle ayrılırlarsa, Türkiye'de de insanlar arasında ancak o kadar Türk gösterilebilir."
  ARAP ALiMi CAHiZ
  "Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşlarına karşı fenalık, bidat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. Türkler pek namuslu insanlardır."
  #26436370 :)
 15. 15.
  yiyorsa o yayı bırak da gel. (savaştığımız tüm milletler)
  #26436428 :)
 16. 16.
  Zorda kalmadıkça ödlek, çıkarcı ve güçlülerin yalakalığına bayılırlar.
  #26436554 :)
 17. 17.
  Doğru sözlerdir.Tartışılabilir değildir.
  #29774910 :)
 18. 18.
  Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
  Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir
  yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
  (Ünlü Tarihçi) Hammer
  #29774935 :)