1. 1.
  islam tengrizme benzediği için türkler islam'ı kabul etti yalanına inanan ülkücülerle tek tanrıya inanmak ilericiliktir algısına sahip türkçülerin inkar ettiği gerçektir.

  Tengrizm düpedüz çok tanrılı bir dindir arkadaşlar bunu kabullenin. Erlik han mesela yeraltı aleminin efendisi ve göktanrının oğludur. iyilik tanrısı olan ülgen han da göktanrının oğludur.

  Umay ana çocukları koruyan tanrıçadır. Ayzıt ise güzellik ve aşk tanrıçasıdır.

  Bazı üstün zekalı arkadaşlar bunlar aslında melek falan diye kıvırmak istese de bunlar boru gibi de tanrı ve tanrıçalardır. Bunların mantığına göre o zaman zeus'a da tek tanrı diyelim. Diğer yunan tanrılarına da melek diyelim al sana tek tanrılı din.
  3 -1 ... otoriter faso kemalist
 2. 2.
  (bkz: öyle bir şey yok çıkar onu aklından)
  -1 ... alpertunna
 3. 3.
  Tengricilik veya Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemizm,şamanizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.Orhun Yazıtları'nda ilk çözülen kelime olup okunuşu "teñri" şeklindedir.

  Bu inanca göre Gök'ün sahibi yaratıcı Tengri'ydi. Kişiler kendilerini Gök baba Tengri ve insanları koruyan ata ruhları arasında güven içinde hissedip onlara ve diğer doğa ruhlarına dua ederlerdi. Büyük dağların, ağaçların ve bâzı göllerin güçlü ruhları barındırdıklarına inanarak dualarını bazen bu cisimlere yöneltirlerse de bu cisimler tanrı kabul edilmezdi. Sadece onun yeryüzündeki varlığının bir göstergesiydi. Göğün ve yeraltının "yedi" katı olduğuna, her katta çeşitli ruhların varolduğuna inanılırdı. Türkler doğaya, ruhlara saygılı davranıp belli kurallara uyarak dünyalarını dengede tutmaları ile kişisel güçlerinin doruğuna varıp dışarıya yansıdığına inanırlardı. Eğer bu denge, kötü ruhların saldırısı veya bir felaketten dolayı bozulursa bir kamın yardımı ya da Tengri'ye verilen bir adak ile yeniden düzene sokulması gerektiğine inanılırdı.

  Tabi tengricilik ile islamiyet'in aynı olmadığı bilinen bir şey sonuçta islam semavi bir din lakin bu tengricilik'in çok tanrılı olduğu anlamına gelmiyor putperest kardeş sonuçta ruh farklı yaratıcı farklı kavramlar

  Bu arada japonya'da tenrikyo,iran'ın bahailik,zerdüştlük,mısır'da atenizm,vietnam'da kaodaizm,kuzey kore'de çendoizm'de semavi olmayıp tek tanrılı olan dinlerdendir.
  1 ... ismail gaspirali
 4. 4.
  arap emperyalizmi bu inanınışın kabul göreceğinden çok tırsar.
  ... monk of monkmountain
 5. 5.
  Yani neyi değiştirecek bu diye düşündürendir.
  1 ... ktm li aynasiz