1. 1.
  Tarihin en kanlı soykırımı olan "talkan katliamı" ile artık azami duruma geçmiş elem hadisedir.
  Ya Allah aşkına! Araplarla Türkler talas savaşında karşılaşıp "ay ne güzel ne hoş el ele tutuşup Arap dinine birlikte inanalım" yalanına hala inanan kaldı mı?!

  --spoiler--
  kuteybe, buna karşılık belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir ordu ile talkan şehrine doğru yürür.. o ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan talkan şehri meliki sehrek, kuteybe’nin gelişinden önce şehri terkeder.. şehre hiç savaşmadan giren kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen ne kadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. bu katliam o zamana kadar yapılanların en büyüğüdür.. kuteybe bu katliamı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. bu yolun 4 fersah ( 24 km.) mesafelik bölümü türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. talkan katliamı tarihe, arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. halk, müslüman araplarla savaşmadığı halde, kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır

  kaynak: zekeriya kitapçı

  --spoiler--

  Şuraya da gerçekleri anlatan bı video bırakalım: https://youtu.be/yCFxoEXnQRk
  2 -2 ... cok da sey yapma
 2. 2.
  işkenceye evet ama zorla müslüman olmaya hayır. Türkler öyle işkenceyle müslüman olucak bir millet değil. Ahmet Yesevi gibi insanlar sayesinde islam Türkler arasında ciddi şekilde yayılmıştır. Türkler kılıçla müslüman olacak millet olsaydı daha araplara gelmeden Orta Asya da hepimiz çinlilerin inancını taşıyor olurduk.
  3 -1 ... keyfiminkahyasiyim
 3. 3.
  işkenceyle olsa şuan çok az müslüman kalmış olurdu. O dönemde barbar arap kavimleri güç gösterisi yapmak için o kadar katliam yaptı hatta o kavimlerin gerçek müslüman olduğu bile şaibelidir.
  2 -1 ... abuzer komurcu
 4. 4.
  "Tengricilik islamiyete çok benziyordu, türkler bu yüzden müslüman oldular" ifadesi de; "araplar türklere katliam yaptıla, türkler zoraki bir şekilde müslüman oldular" ifadesi de son derece romantik ve rasyonaliteden uzak bakış açılarıdır.

  Orta asya'dan doğu avrupa steplerine; sibirya'dan hindistan'a yayılmış; savaşçı kimlikleriyle ön plana çıkmış bir milletin, iki şehirde katliam yapıldı diye islamiyet'i kabul ettiklerine inanmak gülünçtür. Bir toplumun tamamının, tedricen farklı bir dini kabul etmesi, kompleks bir olaylar zinciridir; sayısız değişkeni ve etken faktörü vardır.
  2 -1 ... seryoja
 5. 5.
  Moğollar Türkleri asgeri güç olarak esir ettikleri dönemde neden Türk kültürünü benimsemişlerdir? Çünkü hiçbir zaman kültür değişimi demir yumrukla gerçekleşmez yumuşak güçle (zaanat, edebiyat,sanat, ekonomik modeller,kellimeler gibi soyutsal yönlü toplumun icraa alanları) gerçekleşir.
  -1 ... elcevap