1. 1.
    Milliyet kavramları kainatta bir yeri olmayan, hükümdarların 'mallar karışmasın' misali vurduğu damgalardır,

    Çiftlik hayvanlarına vurulan damgalarda kalite aranmaz,

    Milliyet adı altında bölünmüş ve paylaşılmış, ülke adı altında çiftliklerde tutulan ve din ile tanrı maslesi arkasından yönetilen ve sömürülen insanlar,
    uyanın artık.
    -2 ... tapmadiyentanri