1. 1.
  Türklerin Doğal Destanları

  SAKA DESTANLARI

  (bkz: Şu)
  (bkz: Alp Er Tunga)

  Bu destanlar Şu ve Alp Er Tunga adındaki Türk komutanların hayat hikayelerini dile getiren destanlardır.

  HUN DESTANLARI

  (bkz: Oğuz Kağan Destanı)
  (bkz: Atilla Destanı)

  Oğuz Kağan Destanı Bir Türk Komutan olan Mete’nin hayatını işleyen bir destandır.

  GÖKTÜRK DESTANLARI

  (bkz: Bozkurt Destanı)
  (bkz: Ergenekon Destanı)

  Bu destanlar Türklerin ilk olarak tarih sahnesine çıkış hikayelerini anlatmaktadır.

  UYGUR DESTANLARI

  (bkz: Göç Destanı)
  (bkz: Türeyiş Destanı)

  Göç destanı Uygurların ana yurtlarında nasıl göç ettiklerini konu alır.
  Türeyiş destanı ise Uygurların tarih sahnesinde nasıl var oldurklarını işleyen destandır.
  7 ... kendi kendine kendini arayan