1. .
  atalarının geçmi$te yaptığı sava$ların doğal sonucunu anormal derecede uçta ya$ayan ve bu bedeli yalnızlıklarıyla ya$amaya mahkum türkiye cumhuriyeti insanlarıdır.

  hiç arap kürt ermeni yunan arkadaşı olmayan türkçü ba$lığında bu kin okunabilir.
  ... basak burcu errrkegi
 2. .
  doğru olmakla birlikte, diğer taraftan da "bazı türklerdeki kin" olarak düzeltme yapılması gereken bir olgudur.
  türk olmayan halklara ve etnik unsurlara kinle ve nefretle bakanların bir siyasal duruşu var: milliyetçi bunlar.

  bunun dışında bu türkler içinde, yeryüzünde hiç bir halka nefret ve düşmanlıkla bakmayanlar da var. komünist şair nazım'ın dediği gibi "her büyük millet gibi büyük türk milleti" şiarıyla düşünen, yurtseverler, solcular bunlar.
  ... anadol