1. 1.
  --spoiler--
  Doğu; mavi,yeşil
  Batı; ak (beyaz)
  Kuzey; kara (siyah)
  Güney; kızıl (al)
  Merkez; sarı ve altın

  Daha çok çoğrafi şekillere ve ülkelere verilen renkler aynı zamanda onların konumunuda bildirmektedir. Karadeniz kuzey denizi, Akdeniz batı denizi, yeşilırmak Doğu ırmağı, akhun devleti batı hun devleti manasına gelir.

  --spoiler--

  Yukarıdaki bilgiler deniz kuvvetleri komutanlığı web sitesinden.
  7 ... zihinkrizi
 2. 2.
  Mete Han’ın Çin ordusunu kuşatması münasebetiyle Çin kaynaklarından naklen şu bilgiyi vermektedir:
  "Hun atlı birlikleri (Çin ordusunun çevresinde, şöyle düzenlenerek yer) almışlardı: Beyaz atların hepsi batı yönünde yer almışlar, Mavi (yani kır) atlar ise doğuda sıralanmışlardı. Bütün siyah atlar kuzeyde, kırmızı (yani doru veya al) atlar ise güneyde yer almışlardı”.

  Bu bilgilerden açıkça anlaşıldığına göre, Türkler tarihlerinin en eski zamanlarından başlayarak, uzun zaman beş ana renk olarak kara, ak, kızıl, yeşil ve sarı renkleri esas görmüş ve bu renklerden her birini dünyanın dört yönü ile merkezini ifade etmekte kullanmışlardır.
  Buna göre, merkez=sarı, doğu=yeşil (veya gök; gök renk günümüz Türkiye Türkçesinde de olduğu gibi bazen yeşil, bazen de mavi anlamını ifade eder şekilde kullanılmaktadır), batı=ak, güney=kızıl (kırmızı, al) ve kuzey=kara renklerle ifade edilmiştir.

  ak(beyaz) renk türklerde "batı" yönünü simgeler. bu nedenle "batıdaki deniz"e türkler "akdeniz" adını vermişlerdir.
  kara(siyah) renk ise "kuzey"i simgeler. karadeniz'in türklerdeki anlamı "kuzeydeki deniz"dir.
  doru-al(kırmızı) renk "güney"i simgeler. güneydeki deniz'in adı bu sebeple "kızıldeniz"dir.
  turkuvaz-gök(mavi-yeşil) rengi ise "doğu"yu sembolize eder.
  sarı-altın rengi ise merkezi otoritenin, ortanın-merkezin türklerdeki ifadesidir.

  ayrica her yön ve renginin bir de sembol hayvanı ve gezegeni bulunmaktadır;
  türklerde yön karşılığı olan renkler
  3 ... protest sanayici