1. 1.
  Öncelikle Türkler Altay ırkının bir koludur. Altay ırkının bilinen en eski kalıntıları "Afanasyevo" ile M.Ö 3500 yılına gider. Ondan sonra "Andronovo" ile M.Ö 2100'e doğru devam eder. Bunlar bir devlet adı yada bir kavim adı değildir. Bunlar birer kültür ismidir. Bu kültürlere doğrudan "Türk" diyemeyiz çünkü bu kültürü oluşturacak insan toplulukları sonradan türk boy/kabile,klan,taife ve aşiretlerini oluşturmuşlardır Bu kültür insanları hakkında bildiklerimiz yazılı kaynakları bulunmadığı için sınırlıdır. Bu insanlar göçebedirler ve geçimini avcılıkla, hayvan sürüleriyle sağlarlar. Atı evcilleştiren ve onu ilk kez kullanan insanlarda yine bu insanlardır.

  Bu taifeler göçebe ve dağlı oldukları için genel olarak yerleştiği bölgenin halkıyla karışma ve onları asimile etme eğilimleri vardır. Bu yüzden zaman içinde çok farklı Altay fenotipleri(görünüm) ortaya çıkarmıştır. Bu Altay ırkı batıya doğru giderek hint-avrupalı ve bölgenin yerli izole halkarıyla karışarak Türk kavmini oluşturmuştur. Türk kavminin Altay ırkları arasında en yakın akrabası Moğollardır. Çünkü Moğollarla Türklerin ayrılması M.Ö 900 den yani türk kavimlerinin hiung-nu yu kurmasından önce olmuştur . Daha sonra bu "Türk" denen kavim iran ve deşt-i kıpçak üzerinden Avrupa ve Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başlamıştır. Bu süreç içerisinde bir takım Hint-Avrupalı taifeleri içinde eritmiştir. Bazı Türk boyları ise batıya değil doğuya akınlar düzenleyerek Ural halklarıyla karışmışlardır. Bunun sonucunda çeşitli görünüşlere sahip Türk boyları meydana gelmiştir. Antropoloji biliminde bu türk boylarının genel adına "Turanid" denmiştir. Daha sonra bu ırkı "First-Tier Turanid" , "West Turanid" gibi çeşitli alt kollara ayırmışlardır.

  Turanid fenotiplerin hepsi aynı kavime yani "Türk" kavmine aittir. Hepsi aynı derecede Türktür. Göz ne kadar çekikse o kadar Türk olma gibi bir durum bulunmamaktadır. Doğuya gidildikçe çekik gözlülük oranı artmaktadır.

  Turanid olan fenotipler:

  *TURANID 1 - Aralid : Çoğunlukla Kazakistan ve Kırgızistanda olmak üzere türkistan'da görülür. Turanid ırk içinde en Asyatik özellikler bulunduran fenotiptir.

  * turanid 2 - West Turanid : Kırımda, Balkanlarda, ve Türkiyede olmak üzere genellikle Tatarlarda ve nadiren Türklerde görülür. En çok Asyatik özellik bulunduran ikinci fenotiptir

  *turanid 3-Pamirid : Adını Tacikistan - Çin sınırındaki Pamir dağlarından alır. Genellikle Özbekler ve Türkmenlerde görülür. (Türkiye Türkleri Türkmendir)

  *turanid 4-Plains Pamirid: En çok Doğu Türkistandaki Uygurlarda ve Ferganadaki Özbeklerde görülür. Pamirid'in Asyatik özellikleri daha baskın olan halidir.

  *turanid 5-East Pamirid: Bu Pamirid diğerlerinden daha baskın kafkas özellikleri bulundurur. Genellikle Tacikistan , iran , Afganistan Türkleri ve Bazı Özbeklerde görülür.

  *turanid 6-Andronovo Turanid : türkistan'da ve Türkiye'de görülür.

  *turanid 7-Alföld : En çok Macaristan ve Balkanlarda görülür. Avrupa Türkleri ve Gagavuzların çoğu bu fenotipe sahiptir.

  *turanid 8-Central Pamirid : Pamir bölgesinde özellikle Türkmenlerde görülür.

  *turanid 9-Turanid : Turanid fenotiplerin birleşimine verilen addır. Türkistan, sibirya, Anadolu ve Doğu Avrupa ve hatta Çin gibi Türklerin yaşadığı heryerde görülür.

  Turanid olmayan ama türklerde görülen fenotipler

  *URALID : Baltid ırkın Aralidler ve Sibiridlerle karışması sonucu oluşmuştur. Türklerde genellikle Volga Tatarları, Çuvaşlar ve Başkurtlar arasında yaygındır.

  *TAIGID: Yakutistan ve Sibiryada Tunguzca konuşanlar arasında yaygındır fakat Saka Türkleri arasında görülebilir.

  *KUMID: türkistan'da görülür. Moğol istilası sırasında Müslüman olup Türkler arasında asimile olan Türk-Moğol taifelerinde yaygındır.

  *SIBIRID: Adındanda anlaşılacağı üzere Sibiryada görülür. Mansi,ket ve Nenet gibi Sibiryanın yerli halklarıyla karışımlar sonucu ortaya çıkmıştır

  *EAST SIBIRID: Buda az önceki gibi Sibiryada görülür. Türkleşmiş Sibirya yerlileri veya o yerlilerle karışan Türk halklarında görülebilir sibirid e göre daha mongolid özellikleri vardır

  Resimler sonradan eklenecektir.
  7 -2 ... ismail gaspirali
 2. 2.
  (bkz: europid)

  (bkz: alpinid)
  -4 ... alpertunna
 3. 3.
  The savage denen aslan parçası yarın bu fenotiplere ait resimleri paylaşacağım sen rahat ol o zaman göreceğiz türkiye türklerinde var mı yok mu.
  1 ... ismail gaspirali
 4. 4.
  Kendi ailesine bakarak başkalarının aileleri hakkında atıp tutuyor. Hiçbir ırk saf değilmiş, herkes karışmış çorba olmuş.

  Kardeşim senin kanın bozuk diye bunun ihalesi niye bize patlıyor? Bizim sülalede gayri türk kimse yok, senin deden ermeni diye, kız kardeşini arnavut sevgilisi tatmin ediyor diye neden bize çemkiriyorsun? Senin ailen etnik bir faciaysa, bunu genel olarak bir ırk'a mâl edemezsin. Kanı bozuk olan, karışmış olan ırk değildir, senin sülalendir.

  T: Bir takım fenotipler.
  4 ... kah ve otesi
 5. 5.
  Turanid 3-pamirid:
  türklerde görülen fenotipler
  Turanid 2-west turanid
  türklerde görülen fenotipler
  Turanid 1-aralid:
  türklerde görülen fenotipler
  2 -2 ... ismail gaspirali
 6. 6.
  Ermeni fenotipi anadoluda en sık görülen tiptir. TC müslüman ermenilerin yurdu sanki.
  3 -5 ... selia
 7. 7.
  Ermeni arap kürt laz çerkes olup türküm diye gezinenlerin fenotipleridir.
  4 -1 ... soyle sebastiyan
 8. 8.
  Armenoid i ermeni sananları gösteren başlıktır

  Ermeni bir bölge adıdır farslar/persler tarafından kullanılmıştır armenoid anadolid den bozma bir anadolu fenotipidir bilindiği üzere ermeniler anadolu kavmi değildir kızım hakikatten malın önde bayrak taşıyanısın malsın sen mal bunu kabul et.

  Biri de demiş ne mutlu türküm diyene ermeni,arap,kürt,laz,çerkez fenotipidir he yarram he kürtler ne mutlu türküm dediği için mi pkk'yı kurdular ermeniler ne mutlu türküm dediği için mi hınçak-taşnak,asala'yı kurdu,hicaz-yemen'de araplar türkleşmek istediği için mi osmanlı'ya saldırdı mal oğlu mal

  Türkler de görülen fenotiplerdir.
  1 -1 ... ismail gaspirali
 9. 9.
  Turanid 6-Andronovo:
  türklerde görülen fenotipler
  Turanid 5-East pamirid:
  türklerde görülen fenotipler
  Turanid 4-Plains pamirid:
  türklerde görülen fenotipler
  2 ... ismail gaspirali
 10. 10.
  Turanid 9-turanid:
  türklerde görülen fenotipler
  Turanid 8-central turanid:
  türklerde görülen fenotipler
  Turanid 7-alföld:
  türklerde görülen fenotipler
  1 ... ismail gaspirali