türkler prof dr salim koca yeni türkiye yayınları sayfa 67 başlığı 50 karakterden uzun. (8 karakter daha uzun)