1. 1.
    ilkan Arsel, Teokratik Devlet Anlayışından Laik Devlet Anlayışına adlı eserinde geçen, mustafa kemale ait beyan. imanın şartlarından olan kadere imanı inkar ediyor evet.
    2 ... munzevi bir fikir iscisi