1. 1.
  Hz.MUHAMMED
  "Türkler size dokunmadıkça, onlara dokunmayınız"
  "Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz"
  "Türk olan benim ordularımdır"
  __________________
  Albert Einstein
  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  __________________
  TASSE
  "Türkten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç
  bir deniz ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız
  kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu
  yeli, kasırgayı, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize, ıtrında asalet
  uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı da inciten bri gaflet olur."
  __________________________________________________
  Demirbaş ŞARL
  "Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri
  önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün
  esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar
  yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm,
  istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin,
  nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar."
  __________________________________________________
  Edmondo De AMICS
  "Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı
  atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir
  toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren
  diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran
  duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere
  karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan
  konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı
  da mümkün değildir."
  __________________________________________________
  Conte De BONNEVAL
  "Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete
  yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül
  alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu
  milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz.
  Lakin Türk te aziz ve çok aziz."
  __________________________________________________
  Mete HAN, Hun Hükümdarı
  "Nerede bir Türk varsa, orayı kalbinden seveceksin."
  "Boyun eğmeyeceğiz!
  Zira öteden beri Hing-nu'lar (Hun) kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir
  görürler. Savaşcı süvari hayatımız sayesinde bri ulus olduk. Zira bilirler
  ki, savaşta savaşcıların kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahramanlığımızın
  şöhreti kalacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin EFENDiSi
  OLACAKLARDIR."
  __________________________________________________
  Çinli Komutan HO-TSUN'un Çin prensine hitaben yazdığı mektuptan alıntı...
  Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi, amansız bir Sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim. Son askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde, onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra. Prensim soruyorsunuz nasıl durdurabiliriz diye? Efendim, onlar (Türkler) durdurulamazlar.
  __________________________________________________
  PLANO CAPRiNi
  "Dünya'da Türk kadar saygıbilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat,
  büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile
  onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi
  yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe
  paylaşırlar."
  __________________________________________________
  FELDMAREŞAL H. VON. MOLTKE
  "Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,
  katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe
  kıvraklığı vardır... O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da
  hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir."
  __________________________________________________
  IBN HASSUL
  "Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve
  büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur.
  Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır...

  Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek
  veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz."
  __________________________________________________
  BUSBECQ
  "(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onları
  durmadan okşa***** muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça
  kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu
  olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.
  __________________________________________________
  PIERRE LOTi
  "Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek
  soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir
  durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar
  bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler
  alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan
  gerçeğidir."
  __________________________________________________
  Komutan PRINCE EUGENE
  "Şimdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Donue'a (Tuna)
  götürüyor. Fakat Haşmetpenah ! itiraf etmeğe mecburum:
  Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk'e
  yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler.
  Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri
  andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir
  eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi
  mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli"
  __________________________________________________
  iORGA (ROMEN)"Türk ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek
  beylerle asilzadelerden oluşan hiç bir yüksek tabaka yahut zadeğan sınıf
  mevcut değildir. işte bundan dolayı etle kemikten ve sinirle kandan ibaret
  bütün canlu mahluklar hep aynı veziyettedir (eşittir) ve dünyanın her
  yerinde olduğu gibi vahşi hayvanlar bile nasıl secaat ve cesaretleriyle
  ayrılırlarsa, Türkiye'de de insanlar arasında ancak o kadar Türk
  gösterilebilir."
  __________________________________________________
  POSTEL
  "Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir."
  __________________________________________________
  LEON CAHON
  "Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi yanlız fakir tebasını
  besleyip giydirmek için değildir; O, Türkün şöhreti ve milletinin şanı ve
  şerefi için gece gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. Mısır firavunu, iran şahı
  ve yahut Asur hükümdarı kendi sahısları uğruna yahut ilahlarının kudretini
  göstermek amacıyla milletlerini yok ettiği halde, Türk hakanı milletinin
  hüsn-i şöhretinden başka birşey düşünmemiştir."
  __________________________________________________
  ARAP ALiMi CAHiZ
  "Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık,
  yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşalarına karşı fenalık, bi'dat
  nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır.
  Türkler pek namuslu insanlardır."
  __________________________________________________
  CHARLES ROYAN (Plevne'de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan
  general hütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)

  "Allah - Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus
  süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, ingiltere tarihinde gördüğümüz
  kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş
  olamazdı.
  Silah arkadaşım olmuşş bu insanların sahip bulundukları yüksek nâmus ve
  şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini
  gönlümde gururla muhafaza etmekteyim."
  __________________________________________________
  General TAVSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk
  ordusuna yenilerek esir düşmüş ingiliz Generali)
  "Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum),
  savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi göstermek
  isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan
  kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştilirlerdi. Oysa
  Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar.
  __________________________________________________
  General HAMiLTON (Çanakkale'ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)
  "Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında
  bulunuyoruz..."
  __________________________________________________
  Lord CASEY (1967-71 arasında Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale'de
  savaşmış bir Anzak)
  "... Bizler o Yarımada'dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle
  ayrılmışızdır... Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu
  kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız...
  __________________________________________________
  General Liman von SANDERS (Çanakkale'de 5'nci Türk Ordusuna komuta etmiş
  Alman Generali)
  Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır.

  Çelikten, mânevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu
  sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu
  çocuğunun kendisi idi!...

  Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla
  savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle
  aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.

  Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız
  siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta
  ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arslanlar gibi döğüşüyorlardı. Bu ne
  sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!...

  Allah adını yürekten tekrarlayarak saldırganın üzerine atılıyorlardı.

  Düşmanları da onlara hayrandı.

  Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu
  elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı
  düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman,
  yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı...
  __________________________________________________
  Alman tarihçi HAMMER
  "Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var
  ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir."
  __________________________________________________

  La MARTiN
  "Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak insanlığın
  düşmanı olmaktan farksızdır."
  __________________________________________________
  Martin LUTHER Almanlar'a hitap ediyor;
  "Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler, hakkın, adaletin
  ne olduğunu Türkler size öğreteceklerdir."
  __________________________________________________
  Albert SOREL
  "Türkler, Asya'nın güçlü ulusudur."
  __________________________________________________
  Baron BUSBEK
  "Türkler, bilime saygılı ve ince duygulu bir ulustur."
  __________________________________________________
  Lord BYRON
  "Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların
  yarasını sarmakta da ustadır."
  __________________________________________________
  Charles McFARLANE
  "Türklerin doğruluklarıyla, namusları ne kadar övülse yeridir."
  __________________________________________________
  HAMiLTON
  "Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
  __________________________________________________
  Semame ibni EŞREŞ
  "Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir."
  "Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe
  el atarsa başarır."
  __________________________________________________
  TOWSHEND
  "Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar."
  __________________________________________________
  WiLLiAM PiTT
  "Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık
  yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
  __________________________________________________
  THIERS
  "Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi."
  7 -1 ... aletlijimnastik
 2. 2.
  tabi burda türk derken o dönemlerde kürt-türk laz-çerkez gibi ayrımlar olmadığı için hepsine birden türk denmek isteniyor.
  daha ayrılıkcılık ve boluculuk yılanı deliğinden başını çıkartmamıştı..
  2 -1 ... mecka
 3. 3.
  amerikalılar da hindi diyor. ( sinir bozucu)

  (bkz: turkey)
  2 -1 ... kizilginca
 4. 4.
  bana türklerden kurulu bir ordu verin size dünyayı esir edeyim. Napoleon Bonaperte.
  1 -1 ... shefftealee
 5. 5.
  "bana on tane benim gibi türk yazar verin, ben ulu sözlüğü fethedeyim" oramagomaburamago
  3 -3 ... oramagomaburamago
 6. 6.
  bu da benim sözüm yazın bir kenara,

  "türkler, atalarınızın duyduğu bu sözleri tekrar duymak istiyorsanız bir ve beraber olun."

  bu arada son zamanlarda obezite başladı az yiyin.

  sizi seviyorum.
  2 ... r harfi
 7. 7.
  gerekenden fazla merhametliler.
  1 -1 ... nicksizlik basima vurdu
 8. 8.
  siz türkler s.kiyor s.kiyor para vermiyor!
  5 ... pasifist sulhi
 9. 9.
  türkler her işin piçliğini bulurlar.
  2 -1 ... hotcat
 10. 10.
  " Simdi olsa bu sozleri soyleyebilorler miydi acaba? " diye sorular belirmiyo degil. Dunyaya hükmet, simdi gel bi it surusuyle idare edeme. (bkz: hukumet calisiyor)
  2 -1 ... dunya dert sampiyonu