1. 1.
  Kulağını ver bana, iyi dinle kandaşım
  insanlık tanır bizi eştir tarihle yaşım
  Ergenekon yolunda Börteçine yoldaşım

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Orhun'da yazılıyım; sakayım ben Kurıkan
  Kangalas en büyüğüm, ondan geri Baragan
  Avarlar ülkesinde benim; o Bayan Kağan

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Ötüken’de Almıla, sevdasında Pars’ım ben
  Dedem Korkut sazında; öze ait harsım ben
  Can sağ iken düşmana, yurt vermeyen Kars’ım ben

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Avrupa’da Attila, Türkistan’da Batur’um
  Kırım’da Gaspıralı, Semerkant’ da Timur’um
  Tebriz’de Şah Hatai, Üç oklardan Salur’um

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Oğuz’un torunuyum, meşalem Bilge Kağan
  Çağrı Bey’im, Tuğrul’um, Malazgirt’te Alp Arslan
  Sur önünde Fatih’im, Kosova’da Murat Han

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Ayrı düştüm yoldaştan şakağımda kırağı
  Ebulfez Elçibey’im, Resulzade çırağı
  Turan ülküsü ile yakın ettim ırağı

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Balasagun’da Karluk; Altaylar’da Kuman’ım
  Hilali burca diken Ulubatlı Hasan’ım
  Bakü’de Nuri paşa, Pilevne’de Osman’ım

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Balat'ta Yahya Kaptan, Ankara'da Veli'yim
  Rumeli'de Saltuk'um, Türk'ün yüce haliyim
  Vatana kurban için al Kınalı Ali'yim

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Antep’de ben Şahin’im, Maraş’ da ki imamım
  Hünkârın dergâhında; dört kapı kırk makamım
  Yirmi dört boyum ile, çok şükür tas tamamım

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Yaparlı’yım, Bayat’ım, Dodurga’yım Kızık’ım
  Beğdilli, Bayındır’ım, Yuva’lıyım Kınık’ım
  Kayı’yım ben Avşar’ım, Oseyta’da Kumık’ım.

  şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Alayuntlu Üreğim, Karkın’ım ben Büğdüz’üm
  Çavuldurlu Döğer’im Eymür’lüyüm gürbüzüm
  Çepni’yim, Peçenek’im Alkaevli Gündüz’üm

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Mısır’da Kölemen’im, Horasan’da Türkmen’im
  Zalime had bildiren, Tomris Hatun Türk benim
  Garp benim, cenup benim, şimal benim şark benim

  Şükür olsun Rabbime Türk olarak doğmuşum
  Onun verdiği güçle karanlığı boğmuşum.

  ili boyunda Türgiş, Sincar’daki Uygur’um
  Süleyman Şah balası, yiğit Tekin Sungur’um
  Övüncümdür kimliğim, Türklüğümdür gururum

  Şükür olsun Tanrı’ya Türk olarak doğmuşum
  Onun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Zulme karşı mazlumun yıkılmaz kalesiyim
  Mertliğin dürüstlüğün vazgeçmez kölesiyim
  Kafkasya efendisi yiğitlik beldesiyim

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Türk'ün kara bahtında unutulmaz destanım
  Zıpka giyer çoşarım, esarete düşmanım
  Dağıstan’da Şeyh Şamil, Gence’de Cevat Hanım

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Karacayım – Malkarım, Gagauzum, Dolganım
  Karabağım, Şuşa’yım, Göyçeyim irevanım
  Tebriz’im, Erdebil’im, Kerküğüm , Nahcıvanım

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Tüm cihan bilir beni, adaletin mührüyüm
  Kıbrıs'ta Cengiz Topel, Edirne de Şükrü'yüm
  Ezneli Yahya Çavuş, Aytepeli Bahri'yim

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Haksızlığa gürzüm ben, eğilmez kolay başım
  Toroslar'da Yörük'üm, Erzurum'da Dadaş'ım
  Tufanlardır sırdaşım, rüzgârdır arkadaşım

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Var mıdır hürriyetin benden başka hamisi
  Şerife'yim cephede; sırtımda top mermisi
  Zaferlerde okunmaz gayrinin esamisi

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

  Namert eli değmesin Türk’ün şanıdır hilâl
  Türkoğlu’nun dileği Mevlâm vermesin zeval
  Yoktur cihanda eşin Gazi Mustafa Kemal

  Şükür olsun Tanrı’ya; Türk olarak doğmuşum
  O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum.
  (bkz: dursun elmas)

  Böyle bir şiiri bu millete kazandırdığın için minnettarım.
  Teşekkürler şair.
  ... baybolla
 2. 2.
  destan farsça bir sözcüktür, söylence ya da mitoloji denilmelidir.

  tanım: bir tane değil ki aslanım. say say bitmez.
  ... alpertunna