1. 1.
    Derhal Şamı bırakıp ülkeyi terk etmezse savaş ilan edeceğini bildiren ültimatom yayınlanmalıdır.

    Bu kadar antidemokratik yönetime Türkiye iyi sabretti.
    ... salon beyefendisi