1. 1.
    sol un kendi içindeki fraksiyon çatışmalarından dolayı asla olamayacak.
    ... engineering failure