1. 1.
  türkiye cumhuriyeti allah'ı bir ilah olarak görmeyen ve onun indirdiği hükümlerin kendilerini bağlamadığını iddia eden bir devlettir ve halkına da bunu dayatır. islam'a göre buna tağut denir. kim tağutu inkar edip iman ederse işte o kurtuluşa ermiştir ayetiyle sabit olarak müslümanın tağutu benimsememesi sahiplenmemesi onun emirlerine uymaması ona muhakeme olmaması ve ona askerlik yapmaması gerekir. demokrasi bu tağutun dinidir. yeni nesil put demokrasidir. yani allah hüküm koyucu değildir irade milletindir allah ne derse o değil, millet ne derse odur. bu ayrı bir dindir. demokrasi apayrı bir dindir. ibadetleri olan ilahı halk olan bir dindir. zaten din demekde kanun demektir.

  en nihayetinde islam'a göre konuşacak olursak eğer allah'ın hükmü olmayan bir yerde bir kişi bir başka kişiye oy vererek allah'tan alınan kanun koyma yetkisini oy verdiği kişiye vermiş olur. kısaca "benim rabbim allah değil sensin bana kanunları da o değil senin belirlersin" der. kendisi kafir olur. ve allah'ın yerine farklı kanunlar koyan tüm herkes yani kısacası allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerdir.

  erdoğan da tüm vekiller de kafir olmuşlardır. oy kullanan herkeste kafir olmuştur. vesselam.

  burda helal haram yok. burda küfür var.allaha ortak koşmak var. bunun meydan boş kalmasın diye bir savla geçişmesi mümkün değildir. allah'ın dinine muadil bir din var ve siz ibadet edenlerisiniz. meydan boş kalsaydı da o meydana siz kendinizi adamasaydınız. işte böyle allah müşriklerle oturmayı bile yasaklarken siz delilsiz yere onların dinine girerek orayı boş birakmiyorsunuz. vallahi demokrasi meydanını onlara birakmayan cehennemi de onlara birakmayacaktir. peygamber as a gel liderimiz ol kralimiz ol dediklerinde "ben meydanı bunlara birakmayayim darunnedve de biz de olalım hem böylece daha çok insanı etkilerin" mı dedi de siz kendi kendinize şirk koştunuz?
  2 -10 ... sozlugun krali
 2. 2.
  "kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir"

  "iman edenler Allah yolunda savaşırlar, kâfirler ise yağmur yolunda savaşırlar"

  "kim yağmurlardan içtinab edip iman ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır."

  bu ayetleri tağutun camilerinde duyamazsınız çünkü okunması yasaktır.
  bunlara göre tağutu benimseyen ona uyan meşru gören onun için askerlik Edip savaşan mahkemesine başvuran herkes kâfirdir.
  2 -1 ... sozlugun krali
 3. 3.
  eğer derdiniz islam ise islam budur. inanmadiysanız reddetmek bedavadır. ama kılıf bulmayın kendinizi islam'a nispet Edip durmayın.
  2 ... sozlugun krali
 4. 4.
  Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir. (Yusuf, 12/40)

  Bu ayette anlatılmak istenen, iktidar sahibi kulların, O'nun hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu,Allah'tan başka ilah addedilenlerin düzmece tanrılar olduğu, yaratıcı, hüküm sahibi ve tapılacak tek mabudun eşi ve benzeri olmayan Allah olduğu anlatılmıştır, inanç konusunda insanların neye inanması gerektiği belirtilmiştir.


  islam toplumlarının yönetim şekli konusunda bize sağladığı bilgi sadece genel ilkelerdir. Geri kalan düzenlemeler insanlara allah tarafından verilen akla havale edilmiştir.

  Ne kuran nede hadis külliyatı bize belli bir yönetim sistemi sunmamaktadır. Bu konuda kuran bize şu ilkeleri önermektedir. Adalet, istişare, riyakat ve hak gibi evrensel ilkelerdir.

  Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.(Nahl, 16/90)

  allah'ın hakimiyeti ve halkın hakimiyeti nasıl bir arada olur?

  Bilindiği gibi iki alem bulunmakta ilk alem şu anda yaşadığımız fizik alemi ikincisi ise gayb alemidir.
  Fizik aleminde insanoğlu özgür bırakılmıştır. Kendi iradesi ile karar verme yetkisi verilmiştir. Gayb aleminde ise ilah kudret alemidir. Fizik alemindeki kurallar orada geçerli değildir.

  Bu yaklaşıma göre bizim muhatap olduğumuz alem fizik alemidir. Bu alemde insanın iradesi etkili olmakta. isteği gibi seçebilmekte, insanın kudreti, kendi fiillerini üretebilmekte ve bundan dolayı insan yaptığından sorumlu olabilmektedir.
  Fizik alemindeki etkinlikleri allah insanın tasarrufuna bırakmıştır. insanlar akıllarını kullanarak, her alanda kendi ihtiyaçları doprultusunda kurallar koyabilir ve değiştirebilir.

  islam dini belli bir yönetim şeklini mecbur etmemektedir. Ancak islamın temel kaide ve kuralları getirmiştir. Bunlar, adalet. Eşitlik, harama girmemek şartıyla hürriyet gibi. Bu sebeple, yolculuğa çıkarken bile bir başkan seçmeyi emreden dinimiz. Elbetteki vatan ve millet idaresine geçecek insanları seçmemize karşı çıkmayacaktır.

  Diğer taraftan ilk halifelerde seçimle iş başına gelmiştir.

  Bir müslümanın kendini yönetecek insanlardan vatanına milletine mukaddesatına hizmet edeceğine inandığı birilerine oy vermesi helaldir. Hatta böyle bir görevden kaçmasıda doğru değildir.
  -3 ... zayice
 5. 5.
  bu vahabiler bu ara iyi cozuttu.
  1 ... syme
 6. 6.
  allah başbakan sanırım.
  5 -1 ... profesyonel kamikaze pilotu ii