1. 1.
    o günleri görmeden ölmek istemem.
    -4 ... dendrobatidae