1. 1.
  maalesef doğrudur ama insanlarımız demokrasiyi sadece seçim, siyaset gibi düşünüyorlar maalesef. öncelikle demokrasiyi açıklayayım:

  Demokrasi vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. Demokrasi elitlerin idaresine zıt bir anlayıştır. Monarşi(tek kişinin idaresi), oligarşi(zümre idaresi) gibi otoriter- hükumet biçimleri demokratik anlayışa aykırıdır. Türkçe sözlükte: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık olarak geçer. Demokratik: Demokrasi anlayışına uygun. Demokrat: Demokrasi düşüncesini savunan demektir.

  Peki bu demokrasi neleri etkiler onları da söyleyeyim:

  -Ekonomiyi,
  -Adaleti,
  -Toplumsal düzeni,
  -Eğitimi,

  vb. gibi halkın ihtiyacı olan neredeyse her şeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkiler demokrasi. bu demokrasinin etkilerini biraz açalım.

  öncelikle ekonomik etkilerine bakalım. eğer bir ülkenin demokrasisi gelişmiş ise insanlar o ülkeye güven duyar, bu güven sonucunda ülke yurt dışından yatırımcı çekmeye başlar, bu yatırımcılar sayesinde ülkenin ekonomisi düzene girer, yeni kurulan fabrikalar sayesinde işsizlik azalır, bu fabrikaların ürettiği mallar sonucu bunların satılması ile de ülkenin ihracatı artar ve bunun sonucunda cari açık, cari fazlalığa dönüşür. bu para akışları ile ülkenin para birimi değer kazanır, para biriminin değer kazanması ile enflasyon düşer, enflasyonun düşmesi ile de halkın alım gücü artar ve bu da yaşanılabilirlik seviyesinin artmasına sebep olur ve bu ülke refah sahibi bir ülke olur. tabi ki bunlar demokrasi tam tersi olursa bunların da tam tersi bir şekilde olması gerekir.

  adalet düzeyinden bakarsak, demokrasinin yüksek olduğu bir ülkede halk adalete güvenir ve bunun sonucunda adalet tıkır tıkır işler. adaletin tıkır tıkır işlediği bir ülke güven kazanır ve insanlar barış ortamında olur. barış ortamı olursa düzen hakim olur ve herkes refah içinde yaşar bu ülkede.

  toplumsal düzene bakarsak, demokrasinin yüksek olduğu bir ülkede halk demokrasiye güvendiği için rahattır, adalete güvenir, ekononisi iyidir, kanunlara uyar, bunların olması ile bir düzen içine girer.

  eğitim düzeyinden bakarsak, demokrasinin yüksek olduğu bir ülkede eğitim çağa uygun, bilim ve mantığa dayalı bir sistemde olur. bu sistem de çocukları çağa uygun halde eğiterek o ülkenin muasır medeniyetler seviyesine gelmesini sağlar. çocuklar yetenek alanlarına göre eğitimlerinin alırlar. kendilerini iyi oldukları alanda geliştirirler ve o ülkenin kalkınmasında önemli bir katkı sağlarlar. zaten atatürk ülkenin kalkınmasına en başta eğitim ile başlaması da eğitimin ülkenin etkilerine örnek oluşturur.

  demokrasinin etkileri bunlar. fark ettiyseniz etkilerin hepsi birbirine bağlı. yani biri olmaz ise diğeri eksik kalıyor. peki bu bağlılığın sebebi ne? bunu da açıklayacağım.

  peki demokrasiyi etkileyen nedir? söyleyeyim. "halk". evet, demokrasiyi etkileyen biziz. sen, ben o, herkes etkiliyor. az önce söylemiştim, demokrasinin etkilerinin hepsine birbirine bağlı olmasını. işte o bağlı olmasının sebebi de o etkilerin ana etkeninin halk olmasıdır. halk gelişmiş olursa ülke gelişmiş olur. bu yüzden insanların gelişimi de önemlidir.

  maalesef bu gelişimin türkiye'de olduğunu söylemek zor. insanlarımızın neredeyse yarısı lise bile okumamış insanlardan oluşuyor. bu yüzden insanlarımızın iyi eğitilmesi gerekiyor. dünyadaki örnekleri görüyoruz. finlandiya, japonya bu konuda en iyi örnekler diyebiliriz. insanlar o kadar gelişmiş ki bu gelişmişlikleri demokrasilerine yansımış ve refaha kavuşmuşlar. bizim de amacımız bir an önce kendimizi geliştirmemiz ve bunun sonucunda ülkemize katkıda bulunmak olmalıdır.
  ... the blade man
 2. 2.
  Kes len födöcü.

  Swh.
  -1 ... templier