1. 3798.
    PriceWaterhouseCoopers tahminine göre 2030 yılında gayri safi milli hasılası 2.99 trilyon dolar ile 12. Ekonomi olacak ülke.
    1 -1 ... recomax
  2. 3799.
    Recoyu iyi dinleyin lan kemolar.
    ... expected3