1. 1.
  çete-i nisvan beyannamesi'dir.

  şu beyanname;
  türkiye tarihindeki ilk feminist beyanname

  kendine çete-i nisvan adını veren bir grup kadın tarafından türk kadın yolu dergisi'nin 6 ağustos 1925 tarihli dördüncü sayısında yayınlanan bu bildirge metninde yazanlar şöyledir;

  ♥ zevcelik ve validelik tabiatin emri ve mukaddes vazife değildir.
  ♥ mecburiyet-i askeriye kaldırılmalı, evlatlar vatana hibe edilmemelidir.
  ♥ ahlaki ve milli iman kadının hürriyetine değil, içtimai muvazene için vasıta haline getirilmesine muavenet eder.
  ♥ irki milliyetçilik vatanperverlik değildir.
  ♥ tek fırkalı nizamda siyasi haklar meclise girme ve rey verme hakkıyla elde edilemez.
  ♥ maarif, vatan ve milletten ziyade, şahsi hürriyet ve iradeye katkıda bulunmalıdır.
  4 ... tengir budun