bugün

yozlaşan türkiyenin yozlaşmaya mecbur bırakılmış olması ile yok olan ve unutturulan dilin ana vatanlarından birisi.
oguz lehçesinin son hali de denebilecek olan sadece türkiye cumhuriyeti ile sınırlanmayan gagauz türkçesini,balkan agızlarını da içine alan genel türk dilinin en batı kanadı.kimilerine göre osmanlıca da bu kanat içinde yer alır!
türk dili ve edebiyatı bölümü derslerinden biridir.bu derslerde türkiye türkçesiyle karşılaştırmalı olarak moğolcadan tutun yakutçaya kadar bir çok dilin özellikleri öğretilir.türk dilinin en eski örnekleri olan kelimeler tahlil edilir.
türk dili edebiyatı bölümlerinde 4 dönem okutulan ders.
türkiye, kktc, balkanlar ve avrupa'da yaşayan türkiye türklerinin konuştuğu lehçeye verilen ad. yazılı ürünlerinin geçmişine baktığımızda çok da eskiye dayanmamaktadır (13. yüzyıl). ilk dönemlerinden 1928'e değin arap dili etkisi altında kalmıştır. bu tarihten sonra kamâl atatürk'ün gerçekleştirdiği harf devrimiyle birlikte latin alfabesine geçmiştir. oğuz grubu türk dili lehçelerinden sayılır.
ders olan her ne kadar gerekli olsa bile bayar adamı. aslında düşünüyorum gerekli dahi değil lan. valla. napcan** de'yi, da'yı, ki'yi, mi'yi, imek'i falan. oturup şiir falan okuyuveeeesek daha iyi değül mü?***
sanırım kendisinden bir süre uzak kalmalıyım.
kendi şivemi bile yitirmeye başladım. vay anasını.
aksanına hayran olduğum türkçedir. ağzı dolduran bir şekilde hassiktir lan derler ki inanılmaz.
(bkz: istanbul türkçesi)
türk dilleri arasındaki en kibar olanı diyebiliriz.

Aslına bakarsanız diğer türk dilleri arasında öztürkçe'den en fazla kopmuş olandır.
güncel Önemli Başlıklar