1. 1.
    (bkz: sosyalist turkiye partisi)
    1 ... vend avesta
    #1420948 :)