1. 11.
  bre densiz! ne demek osmanlının devamı mıdır, devsikidir devsiki.
  ... pitislarin hamcisi
 2. 12.
  bizatihi kendisidir.
  osmanlı lafzı tek yerde geçmez. dünya bu devleti la turquie diye tanırdı.
  1 -1 ... muhendis tarihci
 3. 13.
  dil bakımından şüpheli; coğrafi, dini ve kültürel bakımdan süphesiz devamıdır diyebileceğimiz bir durum.
  1 ... kemanto
 4. 14.
  Osmanlı askeri bir imparatorluktu. Çok uluslu çok kültürlü teokratik bir devletti. Yönetim şekli meşruti monarşiydi.

  Bu yönlerinden bakarsak bizimle alakası yok. Belki son madde.
  ... ali candan