1. 1.
  türkiye'nin tartışılması gereken en önemli konusu ve sorunu: ayrıştırmacı ve ötekileştirici zihniyetin bir an önce terk edilerek uzlaşmacı, birleştirici ve kucaklayıcı bir sosyo-kültürel davranış ve yaşam şeklini toplumun her kesimine yaymalıyız. hepimiz eşitiz ve eşit haklara sahibiz. hiçbir kişi, zümre ve grup üstün değildir. milletin, halkın egemenliği vardır. işte en önemli konu budur.
  1 ... ertgrlgazi
 2. 2.
  islam'dır. Çünkü bu ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi önündeki en büyük engel islam'dır. Ülkece islam'ı sorgulamamız, onu tartışmaya açmamız gerekiyor.
  2 -2 ... marjinal bir yurtsever
 3. 3.
  Din hangi gelişmeye ilerlemeye engel? muhasır medeniyetler seviyesine gelebilmemiz için en son inkılap yapıldığında batının teknolojisini değil şapkasını, toplum yapımıza uymayan kanunlarını aldık. sana gelişme, bilim üretme diyen mi var? avrupada hala bir din lideri var. nasıl din bilime engel olabiliyor?
  -3 ... yerli ve milli
 4. 4.
  arap mitolojisi mi, bilim mi?
  ... comarlarin korkulu ruyasi