1. 1.
    Bilindiği üzere Türkiye bir Türk ulus devletidir. Ancak kürtler buna karşı çıkıp kendilerinin bu topraklarda yaşadığını belirtip bunu faşizm olarak nitelemektedir. Ancak aynı kürtler dört devletin topraklarını gasp edip üzerinde Kürdistan adında bir ulus devlet kurmanın normal olduğu görüşündedir.

    Bu kürtleri anlayan beri gelsin lütfen.
    -1 ... kalemvesilgi