1. 1.
    Olması gerekendir. Yeter bu hıristiyan birliğinden çıkalım. Evet.
    ... oytunkaran