1. 1.
    az da olsa hak verilmesi

    gereken bir cümledir.
    -1 ... nevilevile ii