1. .
    dünya bankası tarafından hazırlanan ' bilgi değerlendirme metodolojisi ( knowledge assessment methodology ) nin 2000 - 2012 değerlendirmelerinde çıkan sonuç. isveç, almanya ve finlandiya dışındaki ülkelerdeki bilgi toplumu seviyesinin seyredişinin aşağıya doğru olması verisi, türkiye nin bilgisiz bir toplum olması gerçeği göz önüne alındığında paçayı yırttığı anlamını yansıtmayacaktır.

    yine türkiye nin, değerlendirmede alt bileşenler olarak yer almış olan ekonomik ve kurumsal rejim endeksi ( tarife ve tarife dışı engeller, hukuki düzenlemeler, mevzuatın niteliği ), eğitim endeksi ( yetişkin okur yazarlık oranı, ilköğretim okullaşma oranı, orta öğretim okullaşma oranı ), yenilik endeksi ( telif ödemeleri, dergi sayısı, patent sayısı ) gibi kategorilerdeki artışı da, diğer ülkelerin kaydettikleri değerlere bağımlı olarak bir anlam ifade etmemektedir.

    http://www.ankarastrateji...-gecisi-kolaylastirir-mi/
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo