1. 1.
    en önemli gündemi kalkınma olması gerekirken türkiye'de kalkınmanın bir türlü gündeme gelememesidir.
    ... rosava