1. 1.
  türkiye de önemli konumlara gelmiş masonlardır. ünlüdürler çünkü herkes tanır. ama mason olarak mı bilinmez..
  (bkz: sülayman demirel)
  (bkz: mesut yılmaz)
  #750452 :)
 2. 2.
  (bkz: aydın doğan)
  #851583 :)
 3. 3.
  ( (bkz: tuğrul türkeş)
  #851592 :)
 4. 4.
  (bkz: zeki alasya)
  (bkz: V murat)
  (bkz: ismail cem)
  #851594 :)
 5. 5.
  (bkz: anthony mason)
  #851598 :)
 6. 6.
  celal bayar
  #851621 :)
 7. 7.
  en ünlü ve herkezin bildiği süleyman demirel
  #851804 :)
 8. 8.
  (bkz: zeki alasya)
  #851815 :)
 9. 9.
  Ayrica (bkz: Ali Kirca)
  #997446 :)
 10. 10.
  tamer karadağlı da mason olmak için başvurmuştu. rus kadınlarla beraber çekilen görüntülerinin medyaya sızmasının ise mason locasında onu istemeyenlerin bir komplosu oldugu iddia edildi.
  #997486 :)
 11. 11.
  (bkz: ediz hun)
  #997501 :)
 12. 12.
  üniversitedeki bir hocama göre dalgalı kur, yani ben. oysaki ne ben masonları tanırım, ne de onlar beni. adam bu yargıya üzerinde 33 yazan sweat yüzünden varmıştı. giymesem de söylerdi. masonlar 3 rakamını pek severmiş, 3ler arttıkça dereceleri artarmış. bu durumda ben henüz çaylağım.**
  #997511 :)
 13. 13.
  (bkz: ayhan ışık)
  #997560 :)
 14. 14.
  üniversite raktörlerinin çoğu bu gruba girer. ayrıca yök ten bahsetmeye bile gerek yoktur.
  #1002600 :)
 15. 15.
  rahmetli cenk korayın da aralarında bulunduğu topluluk.
  #2029590 :)
 16. 16.
  (bkz: rahmi koç)
  #2029606 :)
 17. 17.
  harun yahya'nın masonluk ve siyonizm kitabına bakılırsa tanınan herkestir.
  dilerim abartıyordur.
  #2403242 :)
 18. 18.
  (bkz: gotik gotu)
  aslında hali hazırda ünlü değil kendisi. ama ilerde belki olur, ben de gelir dediydim bir zamanlar derim star gazetesinin filan yaptığı gibi.
  biz demiştik!! işte o yazı!!! filan yazarım bol ünlemli.
  #2403250 :)
 19. 19.
  başını ismet inönünün çektiği rivayetleri bulunan, dorğuluğu ve kesinliği belli olmayan isimlerdir.
  #2403266 :)
 20. 20.
  devlet adami ve politacilar; bakin bakalim tanidiklar var mi?

  33.Osmanlı Padişahı V.Murad,
  Şehzade Kemalettin Efendi,
  Şehzade Nurettin Efendi,
  5.Murad’ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid,
  Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa,
  Sadrazam Âli Paşa,
  Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa,
  Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa,
  Sadrazam Hayrettin Paşa,
  Sadrazam Mithat Paşa,
  Sadrazam Ahmet Vefik Paşa,
  Sadrazam ibrahim Hakkı Paşa,
  Sadrazam Talat Paşa,
  Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Arer,
  Bahriye Nazırı Cemal Paşa,
  Maliye Nazırı Cavit Bey,
  Maliye Nazırı Tevfik Bey,
  Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman,
  Nafia Nazırı Ali Münif,
  Posta Nazırı Kirkor Agaton,
  Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa,
  Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa,
  Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf,
  Şam Valisi ve Abdülhamid'in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey,
  Ankara Valisi Reşit Paşa,
  ittihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda,
  Maliye Müsteşarı Faik Süleyman,
  Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi,
  Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp,
  Başbakan Hasan Saka,
  Başbakan Suat Hayri Ürgüplü,
  Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen,
  Başbakan Yardımcısı Akif iyidoğan,
  Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça,
  Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras,
  Dışişleri Bakanı Selim Sarper,
  içişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın,
  içişleri Bakanı Şükrü Kaya,
  Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu,
  Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar,
  Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati,
  Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel,
  Milli Savunma Bakanı Münir Birsel,
  Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen,
  Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen,
  Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan,
  Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe,
  Ticaret Bakanı Ahmet Dallı,
  Bakan, Milli Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan,
  Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer
  #3615646 :)
 21. 21.
  askeri gorevde bulunmus olan masonlar

  Humbaracı Ahmet Paşa (Comte de Bonneval),
  ingiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa,
  Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa,
  Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa,
  Müşir Fuat Paşa,
  Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa,
  Birinci Ordu Komutanı Ali ihsan Sabis Paşa,
  Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa,
  Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa,
  Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa,
  Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa
  #3615652 :)
 22. 22.
  bilim alanina kok salmis masonlar

  Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa,
  Tıp Doktoru Dr.Antranik Gırcikyan Paşa,
  Ülkemizde yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi,
  Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba,
  Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri,
  TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel,
  iktisat Profesörü Mustafa Zühtü inhan,
  Tıp Profesörü Neşet Ömer irdelp,
  Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran,
  Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç,
  iTÜ Rektörü Mustafa inan,
  Tıp Profesörü M.Kemal Öke,
  Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs,
  Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig,
  Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın,
  Tıp Profesörü Niyazi ismet Gözcü,
  Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit,
  Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem,
  Y.Müh., Rektör Suphi Kamil,
  Ord.Prof.Dr. Burhanettin Toker,
  Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek,
  Ord.Prof.Dr. Fahri Arel,
  Prof.Dr.Muzaffer Şevki,
  Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim,
  Müzikolog Cevad Memduh Altar,
  Tıp Profesörü ve Rektör Kazım ismail Gürkan,
  iktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken,
  Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal
  #3615658 :)
 23. 23.
  edebiyatcilar ve gazeteciler

  Gazeteci ve Yazar Şinasi,
  Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa,
  Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap,
  Büyük Vatan Şairi Namık Kemal,
  Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop,
  Yazar Mehmet Emin Bey,
  Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim,
  Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan,
  Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul,
  Yazar ve Filozof Rıza Tevfik,
  Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın,
  Yazar ve Sosyolog Ziya Gökalp,
  Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay,
  Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman,
  Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin,
  Yazar ve Gazeteci Agah Sırrı Levent,
  #3615661 :)
 24. 24.
  sanat alaninda un yapmis masonlar

  Müzisyen Şükrü Şenozan,
  Ressam Ali Sami Boyar,
  Ressam Nazmi Ziya Güran,
  Ressam, GSA Müdürü Namık ismail,
  Sahne Sanatçısı Behzat Butak,
  i.Galip Arcan,
  Karikatürist Ramiz Gökçe,
  Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran,
  Müzisyen Mesut Cemil Tel,
  Piyanist Mithat Fenmen,
  Sinema Sanatçısı Ayhan Işık,
  Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu,
  Heykeltraş Haluk Tezonar
  #3615662 :)
 25. 25.
  din icinde kendini gostermis masonlar

  Şeyhülislam Musa Kazım Efendi,
  Şeyhülislam izzettin Efendi,
  Şeyhülislam Hayri Efendi,
  Berlin Sefareti Baş imamı Mustafa Hafız Şükrü,
  Sefaret imamı Haşim Veli,
  Müderris Mahmut Esad Efendi,


  Eğitimci Masonlar
  Muvaffak Benderli,
  Yontov Garti,
  Hikmet Gürtav,
  Mehmet Ali Kırca,
  Celal Öget,
  Halit Sarıkaya,
  Ali Teoman

  tum yazdiklarim mason.org.tr den alintidir.
  #3615666 :)