1. 1.
  koltuk sevdası peşinde muhalefetlerin çamur at izi kalsın politikaları ve medya beyinli düşünen sorgusuz koyun zihniyetlerden oluşan bir bütündür.
  2 -1 ... pinaristan
 2. 2.
  filler sevisir, çimenler ezilir. filler savasır, çimenler ezilir. yapılan siyasetin halka getirisi budur.
  2 ... by the way
 3. 3.
  ye kürküm ye mantığıyla ülkeyi batıran, çoktan yozlaşmış, işlemeyen düşünceler sistemi.
  ... karanlikelfperisi
 4. 4.
  Türk siyasetinde şekilcilik her dönem geçerli olmuştur.topluma da bu durum yansır.bıyığı örnek alırsak ince bırakanlar dinci,yukarı doğru pala bıyıklara sahip olanlar ülkücü,aşağı doğru bırakanlarsa solcu olmuşlar.bu saçmalık herhalde hiçbi ülkede geçerli olmamıştır.işte türk siyasetinin geldiği nokta bura.
  1 ... durzupasa
 5. 5.
  (bkz: turk tipi demokrasi anlayisi/#1751932)
  ... dersini almis da ediyor ezber
 6. 6.
  (bkz: anayasayı bir kere delmekle bişi olmaz)
  (bkz: netekim)
  (bkz: 10 yılda bir yapılır insanlar ölür bilin bakalım nedir?)
  (bkz: kaos)
  (bkz: manupilasyon)
  (bkz: rüşvet)
  (bkz: sağ)
  ... hefeweizen
 7. 7.
  ne yazık ki sağlı, sollu biten kavram.
  ... mela
 8. 8.
  yalan ve cıkar ilişkisidir,duygu sömürüsüdür.
  ... franchesko
 9. 9.
  siyasetçilerin yaptığı siyaset ve halkın kendi arasında yaptığı siyasetin aynı olduğu bir sistemdir ; siyasi görü$ ülkemizde malesef seçeceği partinin siyasi, iktisadi , hukuki açıdan birikimi, tecrübesi, bilgisi ve ileri görü$lülüğü olmasa bile dindar veya dindar olmayanların kendilerine bu açıdan yakın olan partileri seçmesi ile türkiye' de siyaset yapmanın bo$ olacağı kanısındayım.

  siyasetçilerimiz ise bunların farkında olduğu için, halkımızın duygusal ve manevi duyguları ile hareket ederek bazı kesimlerin oyunu toplamaya çalı$maktadır. ama halkın seçtiği parti ba$a geldiği zaman bazı deği$ilemez anayasalar ve adeta türkiye' yi yöneten ülkelerin baskısı sonucu tam olarak istediklerini partisinden alamamaktadırlar. kısacası türkiye' de siyasetin deği$mesi yani sağlıklı bir siyaset yapılabilmesi için önce çok daha farklı $eylerin deği$mesi gerekmektedir. siyaset yapmak türkiye' nin hem iç hem de dı$ yönünden imkansızdır. bu imkansızlıkları çözebilmek, anlamsızlıkları giderebilmek için türk halkının bilinçlenmesi, türk halkının artık yat-maması, türk halkının ön yargılı olmayı bırakması, muhalefet olabilen muhalefetliğin tam olarak adını idrak etmi$ ve bunu uygulayabilen parti liderleri olması, kendi duyguları veya manevi duyguları bir yana bırakıp sadece türkiye' nin her kesimine hitap eden siyasetçilerin olması, dı$ ülkelere gerektiğinde ba$ kaldırabilen siyasetçilerin olması, sağ- sol görü$ü haricinde hiçbir manevi duygusunu ki$iliğini ve kültürünü siyasi görü$üne yansıtmadan yani ayrımcılık yapmadan liderlik yapabilicek liderlerin ba$ımızda olması veya siyaset alanında olması gerekmektedir. bu söylediklerim bu ülke için son derece imkansız olduğundan, tüm ülkenin kenetlenip, birbirlerini yaftalamayı bırakmaları imkansız görünüyor $imdilik.
  ... nako
 10. 10.
  Türkiyede herkesin heryerde herzaman yaptığı iş.
  ... electroatc