1. 1.
    dünya sağ siyaset anlayışında iki elin parmaklarını geçmese de ilke ve prensip denen kavramlardan bahsetmek mümkündür. ama türkiye'de sağ demek gemisini yürüten kaptandır demektir. gerçi bunların bir çoğu mütahittir ama teşbihte hata olmaz. türkiye'de sağ her koyunun kendi bacağından asılmasıdır.

    türkiye toplumunun sağ siyasetle ilişkisi ise çok kirli bir alış verişe dayanan ve en sonunda toplumu sürekli felakete götüren bir anlayıştır. eski sağ egemenlerinin kendilerine ölümü göstermesi sonucu, yeni sağ egenemlerinin sıtmaya razı olmalarına iknaasıdır. tükiye toplumunun sağa bir bakışı da, toplumda herkesin ali'yi sevip oyunu muaviye'ye vermesidir.
    ... memosh usta