1. 1.
    Siyasete alet edildikçe dini dejenerasyona sebep olmakta, Bir takım tarikat, cemaat ve derneklerin faaliyetlerinden dolayı yara almaktadır.
    ... ertgrlgazi