1. 1.
    Bu tabi aslında işçi, küçük esnaf, devlet memurluğunun çoğu kadrosu vs orta ve alt sınıf için geçerlidir. Aldığı ücrete göre en fazla vergi ödeyen, sosyal haklardan en az faydalanan, ödediği vergiler, çalışma gücüyle ülke ekonomisine katkısı vs hesap edildiğinde köle gibi çalışıp yaşayan insanlarız çoğumuz.
    ... tengrininsonyalvaci