1. 1.
    özel hayatı araştırmayan,karıştırmayan kişidir.
    ... ungeselligundhut