1. 0.
    havaya bakarak yürünürse düşen erkekten sakınmak mümkün olabilir.
    ... monk of monkmountain