1. 1.
    Çünkü TCMB, yabancı bankalarda tutulan altın rezervleriyle swap işlemleri yapabiliyor. Swap yoluyla altınlar verilip belirli vadeyle döviz alınıyor, vade dolduğunda tersi yapılarak dövizler iade edilip altınlar geri alınıyor. Merkez Bankası bu yolla bütün diğer merkez bankalarının yaptığı benzer işlemleri yaparak ihtiyacı olan dövizi, ihtiyaç duyduğu süreyle elde etmiş oluyor. Altın swapı yapılırken altınların fiziki olarak aynı depo içinde yer değişimi yapılıyor. Altınları veren ülkenin deposundan alınıp altınları kabul eden ülkenin deposuna taşınıyor. Bu taşıma bilgisi ingiltere Merkez Bankası tarafından ilgili ülkelere bildirildikten sonra swap işlemi gerçekleşiyor.

    ingiltere Merkez Bankası burada iki tarafın da güvendiği bir yeddiemin (trustee) görevi görmüş oluyor.

    TCMB, altınları Türkiye'de tutsa bu altınlar yastık altında tutulan altından farklı bir konumda olmuyor. Oysa bunları ingiltere'de tuttuğunda bu değindiğimiz swap işlemini yaparak ihtiyacı olduğunda dövizle değiştirebiliyor zamanı gelince de dövizi iade edip altınları geri alabiliyor. Geri alındığında aynı taşıma işlemi bu kez ters yönde tekrarlanıyor. -Mahfi Eğilmez.
    3 -2 ... jim peterik