1. 1.
  türk yurtlarının asil kadınları

  ESKi TÜRKLERDE TÜRK KADINI;

  Eski Türklerde kadın ile erkek bütün sosyal alanlarda birlikte bulunurlardı. Kadının yerini incelemek için önce Türk destanlarında kadının yerini görmemiz gerekir.

  TÜRK DESTANLARINDA KADIN TÜRK KADINI;

  Destanların çoğu zaman mekanı, yazarı ,zamanı belli değildir .Ancak ait olduğu toplum hakkında anlamlı bilgiler verebilir.

  Türk destanlarında da; Türk ruhunu, Türk ahlak ve sosyal hayatını en ince noktalarına kadar görebilmekteyiz. Genel olarak bu destanlarda kadın karanlıklarını aydınlatan bir ışıktır. iyiliği, sevgiyi, yiğitliği anlatan bir melek sıfatındadır.

  YARATILIŞ DESTANINDA TÜRK KADINI;

  Tanrıya insanları ve dünyayı yaratması için ilham veren AK ANA bir kadındır.Tanrı ak ananın yaşaması için Gökyüzünün 17.katını ışıklarla donatmıştır.

  OĞUZ DESTANINDA TÜRK KADINI;

  Kadınların güzellikleri bir peri masalı ahengi ile anlatılır.Gözler kutup yıldızı,saçlar ırmak dalgası,işler ,ince,huy ve edaları süt gibi,kımız gibi tasvir edilir.Oğuz un annesi Aykağan da böyle ışıktan nurdan bir kadın olarak kutsaldır.Oğuz un Birinci eşi ağaçtan doğmuş kutsal kadınlardır.Yine destana göre bu kadınlar Oğuz a altı oğlan doğurmuş,Oğuz soyundan ve Tanrı,ışık kadından türeyen bir neslin çoğalması sağlanmıştır.

  GERÇEK HAYATTA TÜRK KADINI;

  islamiyet öncesi Türklerde kadın tabu değildi. Erkeği ile birlikte her tür faaliyete katılırdı. Avda, savaşta, ziyafetlerde, dini ve siyasi faaliyet ve törenlerde, toy ve şölenlerde, protokolde kadın erkeğin hep yanındaydı.K adın erkeğin tamamlayıcısı olarak kabul edildiğinden kadınsız iş görülemezdi.

  Hükümdar emirnamelerinde Hakan buyuruyor ki, ifadesi geçerli değildir. Hakan ve Hatun buyuruyor ki diye başlamışsa kabul görürdü.

  Yabancı devlet temsilcilerinin kabul töreninde mutlaka hakan ve hatun birlikte olmak zorundaydılar.

  Bütün kabul törenlerinde hatun hakanın solunda oturuyordu.Siyasi,idari,sosyal,iktisadi gibi konularda tartışmalara katılır,fikir beyan ederdi.Zaman zaman harp meclislerine dahi katılırdı.

  Atilla'yı ziyaret eden Doğu Roma elçilerinin mutlaka hakan ın huzuruna çıkmadan önce eşi Arıkan hatun tarafından kabul edilirdi.Elçilere ziyafetler verir,ağırlar daha sonra hakanın huzuruna alınırlardı.Tarihin bütün devirlerinde kurulan her Türk devletinde uygulamalar aynı idi.Hatunlar siyasi yetkilerini zaman zaman tarihi anlaşmalar yaparak kullanmışlardır.Büyük Hun imparatorluğu adına,Çin ile ilk barış anlaşmasını Mete nin hatunu imzalamıştır.Uygur devletinin kuruluşu sırasında Hakan Alp ilter’in annesi Uluğ Hatun ülke içindeki anlaşmazlıklara çözüm bularak,suçluları ise yargı yetkisini kullanarak cezalandırıyordu.

  Uygur Kağanı Böğü Kağan,Çin e sefer düzenlediğinde hatuna da bizzat katılmıştır.Aynı şekilde destan kahramanı Alp Er Tunga Kirus tarafından öldürülünce imparatoriçe Tomris Hatun ordunun başına geçip vatanı müdafaa etmiştir.

  *

  TÜRKiYE'DE TÜRK KADINI;

  http://www.cezmikalorifer...adelede-kadinlar-sergisi/#

  http://www.atam.gov.tr/du...ve-kadin-hukukunda-devrim

  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu cumhuriyeti kurarken; birçok şeyi kökten değiştirdi ve hiç şüphesiz değişen şeyler arasında en baştan geleni kadının yeriydi. Bu değişim, kadınların hak ettikleri, layık oldukları yaşama kavuşması ve aynı zamanda çağdaş bir Türkiye içindi. Kadın artık mahkum edildiği cehaletten kurtulacak; toplum hayatından da soyutlanmayacaktı.

  Atatürk, zeki bir lider olarak; ülkümüze kavuşmanın tek yolunun toplumun ana yapı taşı olan kadından geçtiğini iyi biliyordu. Bu yüzden de kadına verdiği değeri ve olması gerekeni, yaşamı boyunca söyledi; söylemekten çekinmedi. işte Ulu Önder'in, kadına bakış açısını ortaya koyan ve Türk kadınını yücelten sözleri:

  https://daimakadin.com/wp...amizdan-kadin-sozleri.jpg
  Dünyada her şey kadının eseridir.

  https://daimakadin.com/wp...ataturk-kadin-sozleri.jpg
  insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki; bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

  https://daimakadin.com/wp...kten-kadinlara-sozler.jpg
  Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.

  https://daimakadin.com/wp...ina-dair-soyledikleri.jpg
  Dünyada hiç bir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez!

  https://daimakadin.com/wp...lar-icin-soyledikleri.jpg
  Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip; kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar; hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz, bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.
  Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır.
  1 ... bay efendi