1. 1.
    Misak-ı milli sınırlarımız içinde ikame eden bir çok konar göçer veya konup birtürlü göçmeyen halk kabileleri ve topluluklar mevcuttur..Bunlardan bazıları ermeniler,irani topluluklar (kürt veya zaza oarak tasvir edilen halk toplulukları) araplar,süryaniler,meldaniler ve keldaniler gibi değişik irili ufaklı topluluklardır.
    1 -2 ... tarikbedri