1. 1.
    israil in sürekli günahsız müslüman çocukları öldürdüğünü sanmaktir.
    -1 ... erectof