1. 1.
    Mankurt işi eylemdir. Birisi Osmanlı'yı gömer birisi göktürkler'i kafir ilan eder, birisi hunlara saldırır. bıktım artık cidden şu tiplerden.

    devletlerimizi ayrıştırmaktan vazgeçin artık. bugün dünyanın her yerinde Türk adı nefretle ya da sevgiyle bir şekilde hala anılıyorsa bunun sebebi devlet-i ali Osmanlı'dır. Bugün Avrupa her ne kadar saklamak için bir tarafını yırtsa da Roma imparatorluğunu yerle bir eden kişi Attila'dır. Ata karşılaştırmacılığı ve boylar arası din farklılıklarının kızıştırılması olaylarının hepsi birer hint Avrupa odaklı tarihçiliğin üzerimize oynadığı oyunların sonuçlarıdır.

    Unutmayınız Selçuklu devletini oğuz kağanın torunları, Osmanlı devletini Selçuklu devletine bağlı boylardan kayı boyu, Türkiye cumhuriyetini ise Osmanlı devletinin askeri okullarında okumuş ve hepsi şanlı birer Osmanlı paşası olan Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurmuştur. Türk tarihi bir bütündür. Tarih bilgisinden bihaber mankurtlar tarafından ayrıştırılamaz. Atanın ataya üstünlüğü yoktur.
    1 ... asyali praetor