türk tabipler birliği başlığına bugün entry girilmemiş.